Visa Filter

Visar 121–132 av 180 resultat

Nikotinsalt eller Nic Salt, vad är det för något?

Nikotinsalt även kallat Nic Salts är framtagna för att vapare ska få in det i sitt system mycket snabbare och effektivera när de vejpar för att dämpa suget efter nikotin. Nikotinsalter är framtagna av exakt samma tobaksplanta som vanlig tobak framställs från, istället för att skapas artificiellt från så kallat ” Free Base ” nikotin. Free Base nikotin kan vara väldigt tungt och irriterande för halsen och det gäller även för den vana cigarettrökaren. Men med Nic salts försvinner detta problem. Nikotinsalter tas upp av kroppen mycket snabbare och man slipper en irriterad hals när du röker dem via din e cigg.

Vad är skillnaden mellan Nikotin och Nic Salts?

Skillnaden mellan Nikotin och Nic Salt är att Nikotin hårdheten som framkallas är av högre nikotinnivåer. Nikotin har en högre pH-nivå som påverkar alkaliniteten. Medan Salt Nic har en lägre alkalitet på grund av bensoesyran, vilket ger dig ett mjukare hals hit och gör vaping vid 50 mg nikotin uthärdligt. I sin kärna består Nic Salts av samma exakta nikotin som finns i sitt naturliga tillstånd inom tobaksbladet. Om denna form av nikotin tillsattes till e-juicen som vi vapar skulle vi behöva vapa den vid extremt höga temperaturer för att nikotinlösningen skulle vara effektiv, och det skulle fortfarande inte vara lika lätt absorberad som Nikotin. På liknande sätt, Nikotin, behöver Nic Salts också vissa modifieringar. Nyckeln här är bensoesyra.

Viktig information om produkter innehållande nikotin, läs innan köp:

FÖRVARING: Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och djur. Förvaras i ett mörkt och svalt utrymme. Denna produkt bör endast användas av vuxna.

VARNING: Giftigt vid förtäring eller vid kontakt med huden. Giftigt för
vattenlevande organismer och kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljö. Kan framkalla allergisk reaktion på huden.

VID FÖRTÄRING: Ring genast Giftinformationscentralen eller sjukhus.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Samla upp spill. Undvik
utsläpp till miljön. Ha ytterförpackningen eller bipacksedeln nära till hands i samband vid eventuell kontakt med sjukvården. Returnera den tomma flaskan till ytterförpackningen och släng bägge tillsammans med dina hushållssopor. Se till att inga e-vätskor hamnar i avloppet.

ANVÄND INTE OM DU ÄR:

• Icke-rökare
• Gravid eller ammar
• Under 18 år
• Allergisk mot nikotin, smakämnen eller någon av de angivna ingredienserna.

Om du upplever problem med din hälsa när du använder den här produkten,
kontakta din läkare eller apotekspersonal. Denna produkt ska endast användas för att fylla på en återfyllbar elektronisk cigarett eller e-juiceflaska.