Köp & Leveransvillkor - Återförsäljare - Vapehuset

Villkor & Bestämmelser
Läs följande villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Alla användare av denna webbplats samtycker till att åtkomst till och användning av denna webbplats är föremål för följande villkor och andra tillämpliga lagar. Om du inte godkänner dessa villkor, använd inte denna webbplats.

Åldersgräns
Du måste vara minst 18 år för att använda den här webbplatsen. Om du är under 18 år har du inte behörighet att använda vår webbplats och bör lämna webbplatsen omgående.

Nikotinvarning
Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne som kan vara giftigt och orsaka allvarliga hälsokonsekvenser, inklusive dödsfall. Du bör inte använda denna produkt om du har något underliggande medicinskt tillstånd som kan förvärras eller förvärras av denna produkt. Du kan uppleva vissa symtom efter att ha använt denna produkt. Några av nikotinets biverkningar kan inkludera oregelbundna hjärtslag, förändringar i blodtryck, blodkärlsinflammation, bröstsmärtor och depression, andnöd, svettning, yrsel, muntorrhet, halsirritation, utslag, svullnad, näsblod, diarré, huvudvärk och torr mun. Rådfråga din läkare innan du använder denna produkt. Nikotin absorberas snabbt genom hudkontakt. Håll den borta från hud, ögon, mun och andra delar av kroppen. Om du kommer i kontakt med nikotin, tvätta det drabbade området med tvål och vatten i minst 15 minuter och kontakta din lokala giftkontrollcentral omedelbart.

Ansvarsbegränsning
Vapehuset Scandinavia AB ska inte hållas ansvarigt för några speciella skador eller följdskador i samband med användningen av eller oförmågan att använda materialet på denna webbplats eller prestanda för produkterna, även om Vapehuset Scandinavia AB har informerats om möjligheten till sådana skador. Tillämplig lag kanske inte tillåter uteslutning av ansvar eller begränsning av följdskador, så ovanstående begränsning eller undantag kanske inte gäller dig.

Typografiska fel
Om en produkt hos Vapehuset.se är felaktigt listad till ett felaktigt pris, förbehåller sig Vapehuset Scandinavia AB rätten att neka eller annullera en beställning av en produkt till ett felaktigt pris.

Uppsägningstid/uppsägning
Dessa villkor gäller för dig när du går in på webbplatsen och/eller slutför registrerings- eller köpprocessen. Vapehuset Scandinavia AB kan säga upp dessa villkor, eller någon del av dem, när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande. Bestämmelserna om upphovsrätt, varumärke, ansvarsfriskrivning, ansvarsbegränsning, gottgörelse och andra aspekter ska fortsätta att gälla vid uppsägning.

Leveranstjänst
Vapehuset.se använder sig av DHL Freight vilket är en dörr-till-dörr-tjänst som enbart levererar till företag. DHL Freight kan skickas till mottagare inom Sverige.

Returer & ånger
Vid eventuell ånger eller retur av varor står köparen som ansvarig för kostnader som tillkommer för returnering av varorna. Detta omfattar dubbla fraktavgifter (kostnad hos DHL för sändning & retur) samt administrativa avgifter för att hantering av returen.

Leveranstid
Inom Sverige når paketet normalt mottagaren inom 1-3 vardagar.

Notiser/Kontakt
Vapehuset.se kan skicka meddelanden via e-post, allmänna meddelanden på webbplatsen eller andra tillförlitliga sätt till den adress du har uppgett till oss.

Användning av webbplatsen
Trakasserier på något sätt eller i någon form på webbplatsen, inklusive via e-post, chatt eller användning av obscent eller stötande språk är strängt förbjudet. Imitation av någon annan person, inklusive Vapehuset.se eller andra licensierade anställda, värdar eller representanter, andra medlemmar av eller besökare på webbplatsen är förbjuden. Du får inte ladda upp, distribuera eller på annat sätt publicera via denna webbplats något ärekränkande, stötande, obscent, hotande, inkräktande på integritets- eller publicitetsrättigheter, olagligt eller på annat sätt stötande innehåll som kan utgöra eller uppmuntra brottsligt beteende, kränka någon persons rättigheter för partiet eller kan ge upphov till ansvar eller brott mot någon lag. Det är inte tillåtet att ladda upp kommersiellt innehåll till webbplatsen eller använda webbplatsen för att uppmana andra att gå med i eller bli medlemmar i någon annan kommersiell onlinetjänst eller organisation.