Registrera dig som Återförsäljare - Vapehuset

Denna registrering är endast för dig som driver ett företag och arbetar som grossist / butiksägare. Här skapar du ett B2B konto i formuläret nedan. OBS Vi accepterar inga ansökningar av privatpersoner!

Eng: This registration is only for business owners. Here you can apply for a wholesale/B2B-account in the registration form below. We do not accept applications from non business-owners!

 (valfritt)

VALFRITT:
Licenser / Licenses

Dessa licenser bör laddas upp för alla ansökande svenska företag. För att kunna sälja e-cigaretter, e-vätskor med nikotin och tillbehör behöver ditt företag ha tillstånd från din lokala kommun. För att lagligt kunna sälja produkter som innehåller 15-20mg/ml nikotinkoncentration behöver du även en licens från din lokala Länsstyrelse. Bifoga bevis på dessa licenser i detta formulär med hjälp av uppladdningsfunktionen då vi endast accepterar kunder med godkända licenser.

Läs mer om hur du får en licens från din kommun här. Och från Länsstyrelsen här.

Eng: These licenses are optional for all applying Swedish companies. To be able to sell e-cigarettes, e-liquids with nicotine and accessories your company needs to have the necessary licenses from your local municipal (kommun). To be able to legally sell products containing 15-20mg/ml concentration of nicotine you also need a license from your local Länsstyrelse. Please attach proof of these licenses here with our uploading tool as we only accept customers with approved licenses.

Read more on how to obtain a licens from your kommun here. And from Länsstyrelsen here.

Genom att klicka på registrera godkänner du våra Köp & Leveransvillkor

Logga In Glömt Lösenord