Så ansöker du om tillstånd för att sälja e-cigaretter & nikotinprodukter från din lokala kommun - Vapehuset

*OBS* Denna guide riktar sig till dig som vill söka tillstånd hos din lokala kommun. Vill du istället söka tillstånd från Länsstyrelsen/Kemikalieinspektion klicka här.

För att sälja e-cigaretter krävs två olika tillstånd. Ett tillstånd krävs av den kommun där försäljningsstället har sin gatuadress. Från och med 1 Juli 2022 krävs även ett ytterligare tillstånd från länsstyrelsen inom det län där försäljningen sker. Här nedanför beskriver vi hur du ansöker om de tillstånd som krävs för att sälja e-cigaretter.

Tillstånd från kommun för att sälja e-cigaretter/nikotinprodukter

  • Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter måste ske till företagets lokala kommun innan den påbörjas. Om försäljningen sker genom gränsöverskridande distansförsäljning ska den även registreras hos Folkhälsomyndigheten. En anmälan om försäljning ska göras till den kommun där försäljningsstället har sin gatuadress.

Här nedan finner ni ett urval av kommuner där du kan ansöka om ditt tillstånd. Om du inte hittar din kommun här nedan, var vänlig använd Google för att söka efter din kommun och “tillstånd för att sälja e-cigaretter”.

Stockholm: https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/forsaljning/anmal-forsaljning-av-elektroniska-cigaretter-och-pafyllnadsbehallare/

Göteborg: https://goteborg.se/wps/portal/start/foretag/tillstand-och-regler/folkol-och-tobak/salja-e-cigaretter/anmal-forsaljning-av-e-cigaretter
Jönköping: https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/tillstandreglerochtillsyn/forsaljningavelektroniskacigaretterochpafyllnadsbehallare.4.476d052a17eb476eabf2ace.html